06-22300598

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden 2023
Indien u diensten bestelt via een online offerte/factuur toegestuurd door Design by Loes gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

A. Het bedrijf

Naam: Design by Loes
Op naam van: Loes van Mastwijk
KvK : 67747973
BTW: NL001125736B02
IBAN: NL 51 RABO 0315 7066 86
Vestigingsplaats: Ridderbuurt 80 – 2771 XZ Boskoop
Contact:hallo@designbyloes.nl – 0622300598 – www.designbyloes.nl

B. Privacy

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Design by Loes. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden toegestuurd. Mail adressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v commerciële doeleinden. De complete privacyverklaring kunt u hier lezen; https://designbyloes.nl/privacy/

Design by Loes heeft het recht om alle ontwerpen en drukwerk te fotograferen en te publiceren om de sociale media van Design by Loes. Hierbij worden gegevens van de personen onherkenbaar gemaakt.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Design by Loes. Deze voorwaarden zijn via de site www.loesvanmastwijk.nl te raadplegen.
1.2 Door bij Design by Loes een bestelling te plaatsen via een toegestuurde offerte/factuur gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Design by Loes.
1.3 Loes en de klant accepteren dat wederzijdse communicatie op digitale manier mag plaatsvinden.
1.4 Design by Loes is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en offertes

2.1 Design by Loes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van externe kosten stijgen, is Design by Loes gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen, waarbij de klant van een dergelijke omstandigheid op de hoogte wordt gebracht.
2.3 Een op maat gemaakte offerte is vrijblijvend en is 30 dagen geldig.
2.4 Wij kunnen niet aan de offerte worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Een samengestelde offerte verplicht Design by Loes niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 De gehanteerde prijzen in een offerte geldt niet automatisch voor nabestellingen.
2.7 Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van de klant door Design by Loes. Deze bevestiging vindt plaats door middel van een het versturen van een bevestigingsmail door Design by Loes. Bij een bestelling van huwelijks- en/of geboortedrukwerk online of op maat wordt eerst contact opgenomen via e-mail.
2.8 Wij zijn gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 3 werkdagen na de geplaatste bestelling meegedeeld.
2.9 Wanneer de ontwerpfase start betekent dit een akkoord op de offerte.
2.10 Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de klant/opdrachtgever tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden.
2.11 Prijzen en offerte voor maatwerk geschieden per mail. Telefonisch worden geen prijsopgaven gedaan.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle vermelde prijzen zijn in Euro, exclusief verzendkosten en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Indien uw betaling in gebreke blijft is Design by Loes gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.3 Betaling kan via vooraf overmaken op het rekeningnummer IBAN NL 51 RABO 0315 7066 86 o.v.v. het factuurnummer
3.4 Bij een bestelling van drukwerk of ontwerp op maat wordt een factuur opgesteld en dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Gegevens op het drukwerk

4.1 Voordat het drukproces wordt gestart, stuurt Design by Loes ter controle altijd een laatste digitale definitieve versie van het drukwerk naar de klant.
4.2 De klant is zelf eindverantwoordelijke voor de controle op juistheid en spelling van de gegevens. Wij zijn na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.
4.3 We vragen de klant de adressen tijdig aan te leven in een .doc of .xls bestandsformaat. Ook hier geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de controle, juistheid en compleetheid van de gegevens.
4.4 Het logo van Design by Loes staat altijd subtiel in het ontwerp van de kaarten verwerkt. Indien de achterkanten van de kaarten onbedrukt blijven, staat het Design by Loes logo op de voorkant van de (basis)kaart. Indien de achterkanten van de kaart in het ontwerp al wordt bedrukt, zal het logo standaard op de achterkant geplaatst worden. Wil je het logo liever op de achterkant, dan is dat zeker mogelijk, de extra drukkosten van het bedrukken van de achterkant worden dan wel voor de klant in rekening gebracht.

5. Levering

5.1 De pakketten worden standaard verzonden met de pakket service van Post NL.
5.2 Prijzen van verzendkosten in NL en buitenland worden naar de prijzentabel van Post NL berekend.
5.3 Design by Loes streeft ernaar het drukwerk uiterlijk 7 werkdagen na akkoord op de definitieve versie te leveren. De levertijd geldt als indicatie. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4 Een overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op een schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5.5 Hoewel wij ons uiterste best doen om te zorgen dat de producten zo snel mogelijk bij de klant zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de postbezorger of transporteur.
5.6 Wanneer de bestelling zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van derden van toepassing.
5.7 Wij adviseren beschadigde pakketten niet aan te nemen.
5.8 De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander opgegeven adres.
5.9 Wanneer de bestelling retour komt bij Design by Loes en de bestelling wel is aangeboden worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht bij het nogmaals verzenden van de bestelling.
5.10 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en Pinksteren.

6. Garanties en klachten

6.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
6.2 De klant accepteert uitdrukkelijk de volgende eigenschappen van het drukwerk, welke geen reden voor afkeuring kunnen zijn:
– dat er verkleuring van papier en/of inkt in de loop van tijd op kan treden
– dat binnen een drukgang kleurverschillen ontstaan
– wanneer de geleverde producten handmade zijn, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur.
6.3 Design by Loes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkende drukkleuren. PDF proeven via mail en voorbeelden op internet zijn qua kleur nooit gelijk aan het drukwerk. Een papieren proefdruk kan hier een betere indicatie geven, maar is geen garantie voor de kleur echtheid bij de definitieve druk.
6.4 Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd of in gebruik zijn genomen, kunnen niet gereclameerd worden.
6.5 Design by Loes zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, zullen wij zorg dragen voor een passende oplossing.

7. Ruilen en retourneren

7.1 In het geval van maatwerk en de aangepaste ontwerpen vanuit de online collectie is het niet mogelijk deze te retourneren.
7.2 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring, waarbij Design by Loes het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 De klant is verplicht om de geleverde producten na ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar hallo@designbyloes.nl. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

8. Auteursrecht en rechten van intellectuele eigendommen

8.1 Opgemaakt onder voorbehoud van druk-, spel- en zet fouten.
8.2 Op alle Design by Loes afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden nagemaakt, vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.
8.3 Niets van deze website van de producten van Design by Loes mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Design by Loes
8.4 De klant heeft geen recht op het ontwerp of het originele werkbestand. Deze blijft ten alle tijden in het bezit en eigendom van Design by Loes.

Copyright by Design by Loes 2023